Formannskapet i Røros vedtok torsdag å si ja til en søknad fra Bergstadens Hotel om utvidet skjenketid til klokka to om natta to dager i påska. Søknaden er begrunnet med ekstra besøk.

Søknaden gjelder Skanckebua Bar og restaurant, Hjortpuben og Peder Hiort Mathus, NyeNilsenhjørnet og GamleNilsenhjørnet, spiserestauranten, Barny og møterom. Søknaden gjelder dagene 23. og 24. mars.

Vedtaket ble gjort med en stemme.

Jens Ivar Tronshart fra Arbeiderpartiet stemte imot. Han sa at det ikke er uproblematisk med utvidet skjenketid. - Det fører til mer problemer for politiet og mer vold, sa Tronshart, og viste til en undersøkelse fra Trondheim.