For å sikre mobiltelefondekning og mobilt bredbånd planlegges det å bygge en mobilbase i Ridalen.

Dette er et kostbart område å bygge i på grunn av behovet for strømfremføring.  Sør-Trøndelag fylkeskommune har presentert en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og Røros kommune der det forventes at Røros bidrar med 1 million kroner.

Formannskapet behandler saken torsdag, og i innstillinga heter det blant annet at  Røros kommune slutter seg til intensjonsavtalen med fylkeskommunen om etablering av mobilbase på Langvikåsen. Kommunen bevilger 500.000 kroner til prosjektet, og beløpet bevilges av midler avsatt til fond etter salg av aksjer i Gauldal - Østerdal Buss AS.