Statens Vegvesen sendte klokken 16.05 søndag ut melding om at opprenskningsarbeidet etter nattens ras ved Bjørga på fylkesvei 30, er over. Begge kjørefelt er nå åpnet for trafikk igjen.

Det var like etter klokken halv to natt til søndag at et ti meter bredt ras bestående av leire, stein og trær sperret fylkesveien og jernbanen.

Etter et par timers opprenskningsarbeid ble ett felt åpnet slik at trafikken, som hadde hopet seg opp i begge retninger, kunne passere.