Tydal kommune inviterer nå til dialogmøter om kommunereformen.

Tre ulike møter, det første allerede 6. januar, der landbruksorganisasjonene, grunneiere og reindriftsorganisasjonene er blant de inviterte til møte i møterom "Øyfjellet".

Uka etter, den 13. januar, er det frivillige lag og organisasjoner og idrettslag som inviteres til samme sted, mens Stugudal Fjell, næringsforeninga og hytteforeningene er invitert til Væktarstua fredag 16. januar.

- Tydal kommune ønsker å involvere lag og organisasjoner til dialog om pågående kommunereform og Tydal som lokalsamfunn frem mot år 2030. Politisk og administrativ ledelse vil gjennom bred involvering og dialog sikre et best mulig grunnlag for sine beslutninger i sitt fremtidige retningsvalg og struktur, heter det i invitasjonen fra Tydal kommune.

Selbu kommune inviterer den 8. januar til debattmøte om samme tema. Møtet arrangeres i Bell amfi i samarbeid med Selbyggen og Nea Radio.