Hommelvik Sjøside er totalt forandret siden Kjeldstad i Selbu drev sagbruk ved Trondheimsfjorden inntil for noen år siden. Etter at sagbruksdrifta ble nedlagt har det vokst frem et leilighetskompleks som totalt vil ha 400 leiligheter når alt står ferdig.

Bak drifta av det hele møter vi selbyggen Oddstein Rygh. Vi fikk bli med på visning, hør radioinnslaget her: