En personbil har kjørt av fylkesvei 30 i Haltdalen og havnet i grøfta. Dette skal ha skjedd omlag en kilometer nord for sentrum.

En innringer sier til Nea Radio at det er sporete og svært glatt på stedet. Bilen sperrer delvis sørgående felt.