Holtålen kommune bekrefter på sine nettsider at hele løypenettet til Gauldalsløypa har fått forlenget åpningstid – til og med 1. april 2024.

Etter denne datoen vil deler av løypa bli stengt. Fra 1. april til og med 15. april er den kun strekningen fra Ålen sentrum til Menna som er åpen.

I henhold til forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Holtålen kommune, kan kommunen gjennom dialog med Gåebrien sijte avtale å holde løypa åpen i gitte tidsperioder før 15. januar og etter 25. mars såfremt det ikke er til hinder eller til skade for reindrifta.

25. mars faller i år dagen etter palmesøndag, og med bakgrunn i dette ønsket kommunen å forlenge åpningstiden en uke.

Holtålen kommune har tidligere varslet at løypa kan bli stengt på kort varsel dersom det av hensyn til reindrifta blir nødvendig.