Det var ansatte ved slakteriet som i november tok kontakt med Mattilsynet, de varslet da om griser som var uvanlig tynne, og flere griser som bar preg av sykdom, det bekrefter regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet til Nea Radio.

RYDDER FJØSET: I dag starta arbeidet med å fjerne flere hundre døde dyr fra grisefjøset. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK.

Mattilsynet dro ikke på befaring, men tok da kontakt med gårdbrukeren via telefon. Der ble det avtalt at bonden selv skulle sørge for oppfølging av besetningen med sin faste veterinær.

- Dette er vanlig praksis i slike saker, sier Westerberg til Nea Radio.

Mattilsynet var også på et uvarslet besøk på gården tilbake i 2021, den gang ble det ikke funnet noen feil og mangler av alvorlig grad.

Det er sterke inntrykk som møter de som i dag skal fjerne de døde dyrene, sier regiondirektør i Mattilsynet Steinar Westerberg. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK.

Hør intervju med Mattilsynet her: