Tall som NAV har offentliggjort viser at av alle arbeidssøkerne i januar var 3 873 helt ledige (1,5 prosent), 1 799 delvis ledige (0,7 prosent) og 618 arbeidssøkere i tiltak (0,2 posent).

– Det er vanlig at flere registrerer seg som ledige i starten av året. Dette skyldes sesongsvingninger, som har sammenheng med at bedriftenes kontraktsperioder ofte utløper i januar. I tillegg avslutter noen studenter utdanning, og melder seg som arbeidssøker etter at semesteret er avsluttet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

#En tredel under tretti

En av tre (34 prosent, 1 332 personer) av alle helt ledige var unge under 30 år. Over en av fire (26 prosent, 465 personer) av de delvis ledige var i samme aldersgruppa, og det er menn i alderen 20-24 år som utgjør den største andelen.

Økning i ledige innen industrien

Det er økning i helt og delvis ledige for personer uten/ikke oppgitt yrkesbakgrunn, og økning i delvis ledige for industriarbeidere. For alle andre yrkesgrupper er det nedgang i helt og delvis ledige.

Størst nedgang i ledigheten er det innenfor reiseliv og transport.

Nedgang andel langtidsledige og flere permitterte

I alt er 619 personer registrert uten arbeid eller aktivitet i 26 uker eller mer i januar. Dette tilsvarer 16 prosent av alle helt ledige.

927 personer var registrert permitterte i januar. Flest permitterte i yrkesgruppen industriarbeid (338) og bygg og anlegg (177).

#Færre ledige stillinger

I januar ble det registrert 5 376 ledige jobber i Trøndelag. Dette er færre enn samme måned i fjor, med en nedgang på 17 prosent.

- I 2022 formidlet vi over 3 400 arbeidsledige til jobber, og vi starter også dette året med å ha gode formidlingstall for januar. Så langt i år har vi koplet om lag 200 arbeidssøkere til ledige jobber. Dette klarer vi ikke uten at arbeidsgiverne ser nytten av å samarbeide med oss, sier Aas.

Flest stillinger som ble utlyst i januar var innenfor yrkesgruppene helse, pleie og omsorg (1 696) og serviceyrker og annet arbeid (541). Størst prosentvis nedgang var innenfor bygg og anlegg (-71 prosent) og industriarbeid (-45 prosent)

#Stor forskjell på kommunene

Høylandet (0,5 prosent), Selbu (0,6 prosent) samt Snåsa og Røyrvik (begge 0,9 prosent) hadde lavest andel helt ledige i januar. Frøya (4,3 prosent), Nærøysund og Midtre Gauldal (begge 2,9 prosent ) og Hitra (2,6 prosent ) hadde den høyeste andelen.