Fra 27. april år neste er også Selbu kommune en del av journal-samarbeidet Helseplattformen. Det ble bestemt på kommunestyremøtet mandag kveld.

Dermed er kommunene i Værnesregionen splitta, da vertskommunen Stjørdal har valgt å vente med å signere denne samarbeidsavtalen.

– Håndterer forskjellige systemer

Leif Edvard Muruvik Vonen er kommuneoverlege for alle kommunene i Værnesregionen, og han må dermed forholde seg til to forskjellige praksiser.

– Stjørdal har ikke avvist Helseplattformen, men har valgt å vente og ønsker å sjekke om det finnes andre og bedre løsninger, understreker Vonen.

– Vi er vant til at noen er med og noen ikke er med. Utfordringen er at IT-tjenesten må håndtere to forskjellige omsorgs-systemer. Det går nok bra, for de er vant til å forholde seg til flere systemer.

Hør hele intervjuet med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen her:

Stjørdal bestemmer

I tillegg påpeker Vonen at det også kan være positivt at Selbu nå blir med på dette kommunale journalsystemet, selv om Stjørdal har valgt å vente.

– Nå vil vi få en innsikt i Helseplattformen som vi ikke har fra før. I faglig samarbeid vil det være nyttig for hele Værnesregionen at Selbu blir en del av den. Blir lærerikt å se hvordan dette fungerer fra innsiden, mener Vonen.

På spørsmål om dette får konsekvenser for legevaktsamarbeidet mellom kommunene i Værnesregionen, svarer vonen at det er vertskommunen Stjørdal som bestemmer hvilket journalsystem som skal brukes her.

– Og det er ikke aktuelt å trekke ut en aktør eller enkelt tjeneste som skal bruke Helseplattformen, sier han.

Neste torsdag skal kommunestyret i Tydal ta stilling til en innføring av Helseplattformen.