Kort oppsummert

  • Ukrainske soldater vil komme til Løvåsen Leir i Haltdalen for trening i slutten av januar.

  • Behov for å flytte utdanningen kom pga. økt aktivitet og plassmangel på Værnes.

  • Løvåsen har tidligere vært brukt for militær trening, men har nylig vært dominert av sivil aktivitet.

  • På grunn av den kommende militæraktiviteten, vil det bli noen restriksjoner i området.

  • Marianne Eidem har ikke bekreftet en sluttdato for øvelsene, instruktørene skal reorganisere hvert femte uke.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

I slutten av januar vil ukrainske soldater komme til Løvåsen Leir i Haltdalen for opptrening.

Stabssjef og nestkommanderende i HV12, Marianne Eidem. sier det begynner å bli en del aktivitet på Værnes med blant annet økt tilstedeværelse av amerikanske soldater og at luftforsvaret er i ferd med å flytte flere avdelinger dit.

– Det begynner å bli litt trangt der, så vi så muligheten å flytte halvparten av det vi kaller Operasjon Gugne, som er utdanningen av ukrainske soldater, til Haltdalen.

Løvåsen i Haltdalen er et område som har vært brukt til militær øving for både HV-soldater og andre i mange år, men de siste årene har sivil aktivitet tatt over anlegget, med blant annet motorsportsenter.

I forbindelse med aktiviteten som nå kommer, vil det bli en del restriksjoner i området, sier hun.

– Vi ønsker å skjerme aktiviteten litt, så vi oppfordrer innbyggerne om ikke å snakke om aktivitetene på internett, for det kan være noen som plukker opp dette langt unna og som har ønsker om at denne aktiviteten ikke skal være så motiverende for ukrainerne.

Hvor lenge øvelsene i Haltdalen vil pågå, er ikke Eidem sikker på.

– Vi har ikke fått noen sluttdato. Øvingener gjennomføres ved at vi trener soldatene i fem uker, før de drar tilbake til Ukraina. Så gir vi våre instruktører litt tid å reorganisere og avspasere i to uker, før man går på en en ny femukers periode.

Hør intervju med Marianne Eidem her: