– Tilgang til elsparkesykler og elsykler er en enkel, bærekraftig og artig måte å komme seg rundt i Stjørdal sentrum på. Vi vet fra undersøkelser at mange av gammel vane bruker bilen selv til korte turer. Derfor ligger det en miljøgevinst der dersom vi lykkes med å få flere til å bruke elsparkesykkel og elsykkel i stedet, sier stjørdalsordfører Eli Arnstad i en pressemelding fra Stjørdal kommune, Malvik kommune, Melhus kommune, TIER og AtB.

Også ordfører i Malvik, Trond Hoseth, håper innbyggerne vil ta sjansen på å ta kjøretøyene i bruk.

– Spesielt de som ikke har prøvd slike el-alternativ tidligere. Kast deg på, opplev at du kommer raskt fram, utforsk nye steder i kommunen og kjør hensynsfullt – til folkehelseglede for både deg selv og dine medinnbyggere, sier Hoseth i samme pressemelding.

Kjøretøyene blir utplassert i Stjørdal, Malvik og Melhus som en del av et nytt pilotprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom AtB, TIER og kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus.

Finansieringen skjer med midler fra Miljøpakken. Prosjektet skal evalueres i høst når sesongen er ferdig.

Vil få ned antall biler

Melhus blir et bedre sted å bo og leve gjennom at flere setter privatbilen igjen hjemme av og til, mener ordfører Jorid Oliv Jagtøyen i Melhus kommune.

– Melhus går nå inn i en pilot der vi prøver ut elsykler og sparkesykler sammen med AtB. Vi ønsker å legge til rette for at det blir enkelt og at en kan kombinere flere former for fremkomstmiddel, og elektrisk sparkesykkel er en ny form for mikromobilitet som kan gi økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen, sier ordfører Jorid Oliv Jagtøyen i Melhus kommune i samme pressemelding.

Hver dag kjører 4000 biler gjennom Melhus sentrum. På Hovin er det langt å gå til buss og togstoppet.

Kan justere underveis

Stjørdal, Malvik og Melhus bestemmer selv hvor kjøretøyene kan parkeres, hvor det skal være ulike soner for hastighet og når de kan brukes. Det skal være klart til lansering. Samtidig kan kommunene raskt og enkelt gjøre justeringer underveis hvis de ser behov for det.

Slik blir det i Stjørdal fra lansering:

 • Det blir nedsatt hastighet med maksfart på 10 km/t i gågata og på torget.

 • Det er programmert inn kjøreforbud ved skoler, barnehager, deler av stasjonsområdet og Øverlands minde.

 • Syklene er tilgjengelige i tidsrommet mellom kl. 06.00–24.00.

 • Parkeringsområder er etablert ved en rekke sentrale steder i sentrum, og mer detaljer er å finne på kommunens hjemmeside.

Slik blir det i Malvik fra lansering:

* Det blir nedsatt fart i sentrum i Hommelvik (15 km/t), parkeringsplassen på Midtsandan og Vikhammer sentrum.

 • Det er programmert inn kjøreforbud ved skoler, idrettsanlegg, kirkegårder og togperronger.

 • Syklene er tilgjengelige i tidsrommet mellom kl. 05.00–24.00.

 • Egne dedikerte parkeringsområder vil kunne etableres.

Slik blir det i Melhus fra lansering:

 • Det blir nedsatt hastighet i områder hvor mange ferdes

 • Det er programmert inn kjøreforbud ved skoler, barnehager, kirkegårder og

 • kunstgressbaner.

 • Syklene er tilgjengelige i tidsrommet mellom kl. 06.00–24.00.

 • Egne dedikerte parkeringsområder vil kunne etableres.

 • Merk at det fortløpende vil kunne komme endringer.

Gir nye muligheter for innbyggerne

Målet med pilotprosjektet er å se om elsparkesyklene og elsyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt i mindre byer og tettsteder.

– Pilotprosjektet representerer et spennende skritt fremover for mikromobilitet i mellomstore byer og tettsteder. Det åpner opp for flere alternativer og gir innbyggerne muligheten til enkelt og praktisk å komme seg rundt på korte avstander, sier Eirin Aarem, forretningsutvikler i seksjon teknologi- og forretningsutvikling.

Ikke minst er det også en miljøvennlig måte å reise på. Det ønsker TIER å være med på.