125års jubileum

Det frivillige skyttervesen markerer også 125årsjubileum i 2018, og dette skal markeres med en spesiell åpningsseremoni. DFS har også planer om å få Hans Majestet Kong Harald på besøk til Frigården.

Hele regionen

- Vi skal vise frem Stjørdal og hele regionen for hele landet, sier varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik.

I lydspilleren under hører du radiointervju med hovedkomiteleder Tor Jakob Reitan, Kari Hognes som er HR-leder i Landsskytterstevnet, Terje Vestvik fra Det frivillige skyttervesen og varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik.

- Over 20.000 besøkende og flere tusen skyttere ventes til dette arrangementet, sier Reitan.