Personell fra ambulansetjenesten, helsetjenesten, politi og brannvesenet på Røros har i flere dager gjennomført en stor beredskapsøvelse. Hensikten er å trene på en stor ulykke med mange involverte.

- Et felles strukturert språk og verktøy for å komme i gang riktig ved alle akutte hendelser med alle involverte etater er utgangspunkt for øvelsen, sier Olav Wagenius fra TAS ( Tveretatlig akuttmedisinskt samarbeid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse) som er sikkerhetsansvarlig for øvelsen.

Utfordringen ved større ulykker er å skaffe god oversikt for å ta de rette avgjørelsene. Øvelsen skal føre til bedre planlegging og god kommunikasjon slik at alle etater jobber bedre sammen: