Reiselivsbedriftene i Tydal får nå tilbud om et felles brosjyrestativ med logoen «Eventyrlige Tydal ved Foten av Sylan», og nettadressen www.sylan.no påtrykt i toppen.

Stativet tilbys kostnadsfritt, men Tydal kommune forutsetter at det plasseres på et hensiktsmessig sted, lett tilgjengelig for besøkende, og at mottakerne passer på at de aktuelle brosjyrene finnes i stativet til enhver tid. Med i tilbudet følger også at Tydal kommune vår og høst fyller opp stativene med oppdatert materiell.

Reiselivsbedriftene har fått frist til den 15. mars med å svare på tilbudet fra kommunen.