I de nærmeste ukene vil Selbu kommune gjennomføre en undersøkelse blant lokale næringslivsbedrifter.

Undersøkelsen skal kartlegge næringsdrivendes syn på kommunereformen. Alternativene blir som følger:

1)  Selbu kommune består som i dag som egen kommune med det interkommunale samarbeidet som vi allerede er med i.

2)  Selbu kommune slår seg sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune.

Målgruppe for undersøkelsen er bedrifter som er lokalisert innenfor Selbu kommune og medlemmer i Selbu Næringsforum, og det er Handelshøyskolen BI i Trondheim og Norfakta Markedsanalyse som er valgt til å gjennomføre undersøkelsen.