Holtålen nummer 128 mens Tydal er helt nede på 322. plass på lista.

Kommunal Rapport har nå offentliggjort kommunebarometeret 2015.

Alle kommunene i landet er rangert innen områder som grunnskole, barnevern, kultur og økonomi.

Tallene hentes i hovedsak fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg brukes offentlig statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

På førsteplass troner Oppdal, mens Holtålen, til tross for ROBEK-medlemskap, er best av Nea Radiokommunene på en 128. plass. Videre følger Røros, som også er godt inne på ROBEK-lista,  på 154. plass, mens Selbu er nummer 254 og Tydal 322 av landets 428 kommuner.

Aller nederst er Vardø kommune.