Det var Tydal Jeger og Fisk og Folkehelsegruppa i Tydal som slo til under skoleavslutninga torsdag i forrige uke.

De delte ut fiskeutstyr til alle elevene ved Tydal barne- og ungdomsskole.

Utdelerne håper at utstyret kan inspirere barn og unge i Tydal til å dra med seg foreldre og annen familie ut på tur for å overliste fisken i sommer.