Da det ble klart at forslaget kom til å falle, ba ordfører Ivar Vigdenes om et borgerlig gruppemøte under opptellingen. Dette ble møtt med protester fra salen og dermed var det klart at det i år ikke vil bli delt ut bibler til kommunens femteklassinger. Det var stemmen til MDGs Tommy Reinås som avgjorde saken da han overraskende stemte mot styringssamarbeidet partiet hans er en del av. KrFs Annette Tollefesen Jensen ble kjent inhabil da saken ble behandlet i formannskapet i forrige uke på grunn av at det er Jensens mann som står for utdelingen av biblene. I denne runden ble hun imidlertid kjent habil. Tollefsen Jensen sier at hun beklager avgjørelsen, men at den ikke var uventet.

– Jeg er selvsagt skuffet over at ingen av punktene våre gikk gjennom, sier hun.

Saken fortsetter under lydklippet

Motvekt

Jensen mener at Stjørdal kommune bør ta et standpunkt som del av et land som bygger på et kristent kulturgrunnlag.

– Vi er tannløse her i landet når det gjelder å fronte vår egen kultur. Vi har ingen motvekt å møte innvandrere med og jeg er redd vår kultur forsvinner, sa Jensen fra talerstolen.

Ivaretas

SVs Anja Ristad er glad for det ikke lenger skal deles ut bibler over budsjettet for oppvekst i kommunen, selv om lovverket rundt undervisning i KRLE-faget presiserer at kristendommen skal stå i en særstilling.

– Dette blir ivaretatt i undervisningen i dag og selv om vi har klassesett med bibler gjøres dette stort sett via digitale hjelpemidler. Vi underviser i hva Bibelen er, hvordan den er bygd opp og hvordan man slår opp i den. Jeg er glad for at praksisen opphører, ikke fordi jeg mener at det ikke under noen omstendigheter skal deles ut bibler, men fordi jeg mener det er feil at det går av denne delen av budsjettet, forklarer hun.

– Jeg er mer enn villig til å diskutere en eventuell rammeendring for kirken, slik at man for eksempel kan dele ut bibler i forbindelse med konfirmasjonsundervisning, sier hun.

Vedtaket ble fattet etter at saken har vakt stor oppmerksomhet både i lokale og landsdekkende media, ikke på grunn av at ordningen skal opphøre, men fordi den i det hele tatt har eksistert.