– Når det er så mye som vi ikke vet så er det en del som vi helt konkret ikke kan sette i verk eller planlegge. Men vi har tenkt gjennom mange tanker sånn i tilfelle, det gjelder det med barnehagekapasitet og tilrettelegging for skole, sier Toril Tronshart leder for Røros lærings- og veiledningstjeneste.

Foreløpig er det to Ukrainske flyktninger på plass på Røros og to til er på vei. Men det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til både antallet, og eventuelt når de kommer. Per 5. mai har 1094 flyktninger fra Ukraina nå flyttet til en kommune i Norge. Ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Ny finansieringsmodell

Nytt av året er en finansieringsmodell der kommunen får 50 000 per flyktning de har sagt ja til å ta imot. Dette ligger inne som et forslag men er ikke vedtatt ennå. Det gjør jobben enklere i forhold til forberedelsene sier Tronshart.

– Man skal få 50 000 kroner per anmodet flyktning, uansett om de blir bosatt eller ikke. Det er for at kommunene skal ha noen midler for å sette i gang med tiltak for de som skal komme uten at kommunene løper noen økonomisk risiko, sier hun.

Ny integreringskonsulent

Som en del av forberedelsene har Røros kommune ansatt en ny integreringskonsulent som er Lena Skogås fra Ålen. Hun kommer selv fra Ukraina og sier at det var naturlig for henne å bidra på denne måten.

– Min oppgave blir å hjelpe dem med språkproblematikken. Vise dem rundt på Røros og fortelle hvor vi har legekontor, butikk og lignende, sier Skogås.

De fleste som kommer fra Ukraina snakker Ukrainsk og eventuelt Russisk, men ikke alle kan engelsk sier hun.

Stor vilje

Frivillighetssentralen på Røros er også involvert i forberedelsene til å ta imot flyktninger til kommunen. De har blitt bedt om å bidra med lagerlokaler til møbler og klær og slike ting som kan samles inn, besøksvenner og ellers ting som flyktningene trenger hjelp til, sier leder for Frivillighetssentralen Berit Sevatdal.

– Vi er i dialog rundt leie av lagerlokaler og der vil vi gå ut med mer informasjon når det er klart. Det her må vi ta som det kommer og løse så godt som vi kan. Folk er positive til å stille opp å hjelpe til, sier hun.

Hør intervjuet med Toril Tronshart her:

Hør intervjuet med Lena Skogås her:

Hør intervjuet med Berit Sevatdal her: