1. mai pleier å være travel for mange politikere. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kirsti Leirtrø er en av de som har mange gjøremål på arbeiderbevegelsens store dag.

Hun startet dagen som hovedtaler på Kvål, før hun fortsatte til samme oppgave på Støren. Turen opp Gauldalen endte opp i Hovet i Ålen, der mellom 70 og 80 tilhørere fikk med seg dagens tale.

Denne var preget av krigen i Ukraina og opprydding etter åtte år med den forrige regjeringa.

– Det er en rekke med reformer som har vært håpløse for fagbevegelsen og det vil vi rydde opp i. Jeg fokuserte på det fagligpolitiske samarbeidet og at vi skal få gjenomført politikken sammen med arbeidsfolk, sier hun.

1. MAI I HOVET: Lydhørt publikum i Ålen fikk med seg dagens hovedtaler, Kirsti Leirtrø. Foto: Per Magne Moan

På spørsmål om økte priser, både på strøm, bensin og på andre områder, så mener Leirtrø at dette også skyldes konflikten mellom Russland og Ukraina:

– Det er jo en konsekvens av krigen det og, men vi er nødt til å endre energipolitikken og det er vi i gang med ved at regjeringa har laget et tillegg til energimeldingen. For det er ingen tvil om det at vi alltid må ha det slik at strøm er en fellesressurs som skal komme arbeidsplassene lokalt til gode.

Hun ser ikke bort fra at det norske folks kjøpekraft det neste året vil gå ned.

– Akkurat nå ser det slik ut, men det som er viktig er. jo det at man har trygg styring slik at ikke renta går opp i tillegg. Vi må sørge for at vi bidrar til å utjevne forskjellene mellom folk. Noen har råd til dette, men det er de som har minst som har de største problemene, sier hun og mener løsningen på disse spørsmålene ikke er krisepakke på krisepakke.

Hør intervju med Kirsti Leirstø og leder i Holtålen Arbeiderparti Ann Elisabeth Hansvold her: