Det gikk stort sett rolig for seg da SIAN(Stopp islamiseringen av Norge) holdt en markering på Trondheim Torg i ettermiddag. De hadde søkt om, og fått lov av politiet på forhånd til å gjennomføre markeringen.

Flere hundre tilhørere hadde også møtt opp. Noen blåste i fløyte under talen mens andre ropte sine mishagsytringer mot SIAN. Andre holdt opp plakater med slagord.

Politiet møtte opp i god tid, godt forberedt på uroligheter med blant annet pansrede kjøretøy. Som følge av økt trusselnivå i Norge, var politiet tilstede på arrangementet bevæpnet.

Foto: Henrik Einangshaug

Politiet satte en stopper for den forrige planlagte SIAN-markeringen. Den skulle være utenfor Stortinget lørdag 2. juli, men ble avlyst etter en vurdering av trusselbildet.

LO markerte

Samtidig som SIAN hadde sin markering på torget hadde LO og AUF sin markering ved Vår Frue kirke for mangfold og inkludering. Fagforeningene og AUF markerte sin misnøye med å snu ryggen til SIAN på torget, før de forlot området.

Deretter gikk de til Tordenskioldparken ved Vår Frue kirke hvor de hadde sin egen markering hvor blant annet ordfører Rita Ottervik også talte.

LO med flere vendte også ryggen til på samme måte under fjorårets SIAN-markering i Trondheim.

Se flere bilder:

Foto: Henrik Einangshaug
Foto: Henrik Einangshaug
Foto: Henrik Einangshaug
Foto: Henrik Einangshaug
Foto: Henrik Einangshaug
Foto: Henrik Einangshaug