Tryg Forsikring

– Mange foretrekker å kjøre bil nå for å unngå smittefaren ved kollektivtransport, noe også myndighetene oppfordrer til. Men tallene spriker veldig mellom by og land. I storbyene er andelen over 40 prosent, i Oslo hele 50 prosent, mens det i mer grisgrendte strøk er nede i under 20 prosent. På bunn finner vi bilister i Troms og Finnmark hvor kun 13 prosent sier de kjører oftere enn før, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

For de som kjører betraktelig mer bil nå enn før koronakrisen er det viktig å sjekke at kilometerstanden stemmer sånn noenlunde med hva forsikringen dekker.

– De fleste oppgir 12.000 kilometer som årlig kjørelengde i forsikringen sin, men kommer du til å kjøre betraktelig lengre enn oppgitt bør du justere kilometertallet på forsikringen for å unngå en eventuell avkortning ved f.eks. en trafikkulykke, sier han.

Over halvparten unngår kollektivtransport

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Tryg og avsluttet i oktober, svarer hele 54 prosent at de unngår kollektivtransport hvis de kan på grunn av potensiell smittefare.

– Også her varierer tallene veldig. I Oslo svarer 76 prosent at de unngår kollektivtransport hvis de kan, mot kun 28 prosent i Troms og Finnmark. Tilbudet av alternativer til kollektivtransport er nok avgjørende for de fleste, men det er tydelig at mange forsøker å begrense antall kontaktpunkter der de kan, sier Brandeggen.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 21. september - 1. oktober gjennomført til sammen 1304 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år som er i arbeid og har bil i husstanden.»