Innbyggere i Frosta, Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu kommune kan nå søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet, også fra mobilen sin.

NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig å søke om sosialhjelp digitalt på nav.no for innbyggerne i de kommunene som har tatt i bruk den nye løsningen

- Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt, sier Merethe Storødegård leder NAV Værnes.

For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på nav.no/»DittNAV» med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man i en periode fremover, ringe telefon nummer 404 49 950 og få veiledning over telefon. Det er også mulig å ringe 55553333. Når vi åpner våre mottak igjen bistår vi gjerne ved oppmøte på lokalkontorene. Søkere som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt levere papirskjema.

Erfaringene fra de kommunene som har tatt løsningen i bruk er veldig god.

Innbyggere flest ønsker i dag digitale løsninger, og vi er nå glade for at denne løsningen er på plass.

Til slutt vil vi understreke, at selv om man fortsatt kan bruke papirskjema, oppfordrer vi alle som er digitale til benytte den nye løsningen. Evt. med bistand fra NAV om det trengs. De som velger digital søknad vil også etter hvert kunne følge saken sin, noe som vi anser som svært positivt.