Det er sannsynlig at reiserestriksjoner mellom kommuner og regjeringens forskrift mot å oppholde seg i fritidsboliger utenfor egen bokommune vil kunne bli håndtert enda strengere for å redusere smitte av korona-viruset.

Sivilforsvaret og politiet vil kunne settes inn for å pålegge personer som oppholder seg på fritidseiendommer å forlate kommunen og dra tilbake til hjemkommunen. Vi vet at næringslivet vårt har mange dyktige medarbeidere fra andre kommuner.

Noen av disse bor på eiendommer som er registrerte som fritidseiendommer. Kommunen vil derfor kartlegge hvilke fritidseiendommer dette gjelder, for å sikre at personer med arbeidssted i kommunen ikke blir del av eventuelle tiltak der politi og/eller sivilforsvar settes inn.

Rørosregionen Næringshage har fått jobben med denne kartleggingen.

Hør intervju med Tone Ruud fra næringshagen her: