Rådmann Heidi Horndalen og økonomisjef Marthe Rønning Græsli har argumentert så godt de har kunnet for at utvidet eiendomsskatt i Tydal er nødvendig.

Da kommunestyret startet budsjettbehandlinga torsdag morgen, kom Senterpartiet med et alternativt budsjett - der utvidet eiendomsskatt var erstattet med andre sparetiltak.

Det viste seg etter hvert at det manglet 1,2 millioner kroner for at regnestykket skulle gå opp, og Senterpartiet trakk forslaget et par timer og en bedre julemiddag seinere.

- Jeg tror vi nå har fått et budsjett det er mulig å bruke til fortsatt positiv utvikling for Tydal kommune, sier rådmann Heidi Horndalen.