I en fersk meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag fra NRK, så går både Arbeiderpartiet og Senterpartiet tilbake i begge de to valgkretsene i Trøndelag.

I forhold til forrige måling i august, går AP i sørfylket tilbake 2,8 prosentpoeng til 24,3 prosent. Sp tilbake 3,6 og ender på 14,0. Det betyr at Høyre som går fram 2,6 prosentpoeng, passerer Senterpartiet og er nå det nest største partiet i fylket, med 19,7 prosent oppslutning. Ap troner – til tross for nedgangen øverst, med 24,3 prosent.

Også SV øker - med 2,8 til 10,9 prosents oppslutning.

Mandatfordelingen er fremdeles lik som i juni, og Sp ligger an til å få to mandater hvis denne målingen blir valgresultatet.

Ola Borten Moe sitter trygt, men Sps sittende representant Heidi Greni er langt fra sikker med denne oppslutningen. Norstats måling viser at hun blir valgt inn med en margin på 1-1.5 prosentpoeng.

Vi ser også at det Rødt og listetopp Hege Bae Nyholt er svært nærme et direkte mandat med dette resultatet.

Også i nordfylket troner Arbeiderpartiet øverst og ender på 29,1 prosents oppslutning etter en nedgang på 2,9 prosentpoeng. Her går Senterpartiet tilbake hele 6 prosent, men er fremdeles en solid nummer to med 26,9 prosents oppslutning. SV går fram 3,9 til 8,4 og Frp fram 3,6 til 10,3.

Det er store bevegelser i Nord-Trøndelag i Norstats siste måling, men mandatfordelingen er fremdeles lik.

Denne målingen viser at Aps Ingvild Kjerkol og Terje Sørvik sitter trygt sammen med Sps Marit Arnstad.

Usikkerheten i Nord-Trøndelag ligger i om Høyres Elin Agdestein klarer å holde på sin plass ved å kapre ett av Senterpartiets mandat, og med det opprettholde maktbalansen fra 2017. På vår måling går dette akkurat ikke.

Høyre, som får 10.5 prosent oppslutning i september, må hente inn omlag +2 for å få det siste mandatet.