- Vedtaket sørger for at barnefamilier som mottar sosialhjelp og har barn under 18 år nå også får glede av barnetrygden. Kanskje kan det gi barnefamilier en tusenlapp eller to mer i måneden, avhengig av hvor mange barn de har, sier en svært godt fornøyd forslagsstiller, Åsmund Sjøberg fra Selbu SV.

I mange kommuner, også Selbu, har barnetrygd vært regnet som en del av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp. Dette gjør at barnetrygden ofte avkortes for dem som trenger den aller mest.

- For SV har dette vært en kampsak i mange år. Vi mener at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp og vil sikre at barnetrygden forblir en universell ordning, sier Sjøberg.

Fattigdom øker

Tall fra Redd Barna viser at fattigdommen blant norske familier har tredoblet seg i løpet av de siste 20 åra. Nå bor 11,7 prosent av alle barn i landet i en familie under fattigdomsgrensa.

I Europa viser trenden at fattigdommen blant familiene har økt med pandemien. Også i Norge frykter Redd Barna en økning når SSB-tallene for pandemiåret kommer til våren. Da er det ekstra prekært hvis det lovfestes at barnetrygden ikke regnes som inntekt i utregningen av sosialstønad.

- Dersom dette ikke forbys, kan kommuner rundt om i landet fortsette å benytte seg av muligheten, som i praksis er å ta barnetrygden fra de som trenger den mest, mener Redd Barna.

Selbu snur fra årsskiftet

- Ekstra hyggelig er det nå at flertallet i kommunestyret i Selbu har bestemt at den nye ordningen skal gjelde allerede fra årsskiftet, sier Åsmund Sjøberg.

Stadig flere kommuner gjør som Selbu. Tall fra SSB viser at det i 2016 var 64 kommuner som ikke avkortet barnetrygden fra sosialhjelpen. I 2020 hadde tallet økt til 115. Det er rundt en tredjedel av norske kommuner.

Trønderkommuner som ikke avkorter

Selbu følger nå etter flere andre trønderske kommuner som heller ikke avkorter barnetrygden ved beregning av sosialhjelpsstønaden: Holtålen, Røros, Levanger, Frøya, Hitra, Åfjord, Namsos og Nærøysund.