Politiet rykket ut etter melding om ras/masseutglidning i anleggsområdet for Ny E6 ved Revdalsveien natt til søndag. Ifølge Malvik kommune drede det seg i hovedsak om vannmasser som hadde funnet nye vannveier.

NVE ble koblet inn i saken som fagmyndighet, og geoteknikkere på stedet vurderte området hvor utglidningen hadde skjedd. Store nedbørsmengder den siste tiden, førte til at løsmasser hadde sklidd ut over anleggsveien til Nye veier på nedsiden av E6.

Søndag melder kommunen at geoteknikerne er ferdig på stedet med sine videre undersøkelser. Kommunen takker Nye Veier for rask oppfølging i saken.