Fjorden er fastlege på Røros legesenter som er i akutt krise på grunn av mangel på ansatte fastleger. Der har man nå tre legestillinger vakante av totalt ni. Disse har vært utlyst for andre gang siden tidligere i sommer.

Virksomhetsleder for helse, Jan Roger Wold bekrefter at man ikke har funnet vikar for Fjorden som skal fortsette å jobbe som fastlege i 50% stilling ved Røros legesenter.

- Nei vi har ikke funnet en vikar for Hilde Fjorden. Vi har enda heller ikke fått ansatt noen i de tre fastlegestillingene som vi lyste ut tidligere i sommer, sier han til Nea Radio.

I vedtaket fra kommunestyremøtet i mai står det at varaordførerressursen som Fjorden skal ta over er 40 prosent.

- Vi har klart å ansette en ekstra LIS1 lege (turnuslege) fra 1. september, noe som betyr at det vil være 2 turnusleger ved Røros legesenter fra september. Dette vil styrke legedekningen og de ikke skal ha egne pasientlister, fortsetter Wold.

Fire ganger så stor ressurs

Tidligere i sommer avsluttet Røros kommune avtalen om salg av kommuneoverlegetjenesten i en 10 prosent ressurs til Holtålen kommune fordi de ikke hadde kapasitet.

Nå kan altså Fjorden bli varaordfører i en 40 prosent stilling som betyr at legesenteret på Røros mister tilsvarende ressurs. Fire ganger større ressurs enn det Røros kommune avsluttet samarbeidet med Holtålen kommune for.

Ble avgjort i mai

I kommunestyremøtet på Røros som var i mai, under behandlingen av ordfører Busch sin pappaperm, sa Arbeiderpartiets Oskar Tørres Lindstad at Fjorden ikke ville ta varaordførervervet hvis ikke man fant en legevikar for hennes 40 prosent.

- Jeg tror jeg kan si på vegne av Hilde som tydelig uttrykker en forutsetning om at hun får en vikar som kan vikariere i hennes rolle som fastlege. Fjorden er tydelig på at hun ikke vil sette sin arbeidsplass i en vanskelig situasjon, sa Lindstad.

Muntlig lovnad

Per Arne Gjelsvik (V) spurte Lindstad om det var slik at Fjorden tiltrer som varaordfører under vilkår at hun får stedfortreder.

- Formelt er det ikke slik Per Arne, men dersom situasjonen er slik at hun ikke får vikar så har hun gitt signal om at da må vi finne en stedfortreder for hun i denne posten. Så dersom problemet kommer må vi behandle saken på nytt i kommunestyret. Den forutsetningen ligger ikke som et formelt vedtak i kveld, men den ligger der, sa Lindstad i kommunestyremøtet den 27. mai.

Ingen løsning per i dag

Nå knappe en måned før Fjorden tiltrer som varaordfører er ingen vikar for hennes 40 prosent på plass.

- Det formelle vedtaket fra kommunestyremøtet i mai står fortsatt. Hilde Fjorden vil være varaordfører i 40 prosent, det vil si to dager i uken, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen til Nea Radio.

- Jeg har likevel stor forståelse for situasjonen de er i på legesenteret, men det er slik situasjonen står i dag. Jeg vet det jobbes godt fra mange for å løse legemangelen både på kort og lang sikt, sier han.