- USS ønsker en forvaltning i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og innenfor lovverket, sier landsstyremedlem Ole Morten Balstad, ordfører i Selbu.

Han bekrefter at landsstyret nå har besluttet å åpne for at deler av søksmålet finansieres ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding».

- Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS, og saken berører direkte flere av USS medlemskommuner. Ved å tre inn som partshjelper for staten tar ikke USS stilling for eller mot ulv, men USS syn er at ulvebestanden skal forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje, og at vedtakene om lisensfelling derfor må iverksettes, sier Balstad.

Oslo tingrett i april

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018. WWFs begjæringer om midlertidig forføyning om stans av ulvejakten har allerede vært behandlet i to runder i Oslo tingrett. Regjeringen har nå besluttet at ytterligere tre ulv skal felles, og det kan ikke utelukkes at det kan komme flere søksmål.

- Det betyr at rettsprosessene om uttak av ulv kan bli tidkrevende og kostbare. USS arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i mange ulike utmarkssaker. For å unngå at arbeidet med ulvesaken går på bekostning av USS arbeid med andre saker, har derfor landsstyret besluttet at deler av søksmålet finansieres utenfor kontingenten, sier Balstad.