Tirsdagens formannskap i Holtålen skal ta stilling til om kommunen skal bruke minst 40 millioner på ny barnehage i Ålen. Tidligere års prognoser om barnetall har slått feil og behovet for mange flere barnehageplasser i både Ålen og Haltdalen har dukket opp.

Kommunedirektør Marius Jermstad foreslår å avvikle dagens barnehage i Elvland, og heller bygge en ny et annet sted. Forslaget er estimert til minst 40 millioner kroner.

Før jul flyttet Holtålen kommune inn i nye lokaler på Helsetunet. Siden har ærverdige Blåhuset på Hovsletta stått tomt. Kommunedirektøren vil rive, men hva sier politikerne?

Dette er blant sakene lokalpolitikerne har på bordet i dag. I tillegg består saklista av følgende punkter:

- Plan for avløpshåndtering/opprydding i spredt avløp Holtålen kommune

- Klage på vedtak om tvungen påkobling til offentlig avløpsanlegg 203/14 - Rundingen 271 og 269

- Ny avtale om brannsamarbeid - vertskommuneprinsippet Renovasjonsavgift

- Kremasjonsavgift for innbyggere i Holtålen kommune Nea Radio snakket med ordfører Arve Hitterdal før møtet. Han sier blant annet at barnehagesaken egentlig er et luksusproblem: