Det satses stort foran kommende periode i Tydal. Økonomien er i medvind og gir rom for økte satsinger. Dagens budsjett ble også enstemmig vedtatt.

- Det satses primært på næring og bolyst, sier ordfører Jens Arne Kvello. Hør oppsummering i lydspilleren under og mer i Nea Radio.