Eldrebølgen er på vei, Trondheim kommune har derfor planer om en storstilt satsning på sykehjem.

- Dette vil medføre ekstra låneopptak for kommunen på nesten 1,1 milliarder kroner sier Trondheims finansdirektør Olaf Løberg til Adresseavisen.

Bryter med Hurdalsplattformen

Fjerningen av støtten står i kontrast til regjeringspartienes lovnader før valget, skriver Adresseavisen.

I Aps valgkampmateriell ble det poengtert at Ap ville gå lenger enn Solberg-regjeringen ved å gi tilskudd ved renovering av sykehjem i tillegg til ved nybygg.

Før valget i 2021 uttalte Aps Ingvild Kjerkol til Adresseavisen at hun lovet en egen statlig finansiering, der kommuner som satser på tiltak i sektoren kan få 50 prosent av dette dekket av staten.

Senterpartiets program er også tydelig: Partiet vil «bygge ut sykehjemsplasser, omsorgsboliger og trygghetsboliger for eldre med statlige investeringstilskudd».

Hurdalsplattformen slo da også klart fast at «Regjeringen vil sørge for investeringstilskudd til kommuner for å sikre tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det».

Verden har endret seg

Adresseavisen har konfrontert helseminister Ingvild Kjerkol med kritikken fra Trondheims finansdirektør.

– Å ikke kunne prioritere investeringstilskudd til nye prosjekter i 2023 er et resultat av den situasjonen vi er i. Det er krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst. Samtidig som norsk økonomi går for fullt, blir det dyrere å leve for folk. Regjeringens hovedmål med dette budsjettet er å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og å utjevne de sosiale og geografiske forskjellen, sier Kjerkol til Adressa.

Finansdirektør Olaf Løberg er likevel optimist.

– Jeg kan ikke tenke meg at dette går gjennom i Stortinget. Det er en eldrebølge på vei, og da må man ikke kutte i et slikt tilskudd til nødvendige helsebygg, sier Løberg til Adresseavisen.