– Det er fullstendig krise nattestid, sier Daniel Granstrøm.

Han er plasstillitsvalgt for fast ansatte leger ved legevakta i Trondheim, og jobber selv nattevakter skriver Adresseavisen.

– Legevakta har tidligere vært en attraktiv og populær arbeidsplass. Nå har jeg fått flere tilbakemeldinger fra kolleger som vurderer å slutte. Arbeidsbyrden har blitt for stor, sier Granstrøm til Adressa.

Det er ikke uvanlig at pasienter må vente i fem-seks timer, det er for mange pasienter samtidig og for lite personale til å håndtere pasientene beskriver Granstrøm.

– Det er fare for liv og helse. Jeg håper det ikke skjer noe alvorlig før politikerne gjør noe med situasjonen avslutter han.

Også sykepleierne varsler

Norsk Sykepleierforbund gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant sine medlemmer på legevakta. Resultatet er alarmerende: Bare ni av de 41 som svarte, ser for seg at de jobber på legevakta om ett års tid.

Statsforvalteren i Trøndelag har i sommer fått tre varsler fra ansatte ved legevakta. Her blir det påpekt at mangel på sykepleiere har ført til forsinket behandling, og det uttrykkes bekymring for uforsvarlig lang svartid på telefon.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune er godt kjent med bekymringen rundt legevakta, og sier at kommunen har satt på ekstra ressurser for å bedre forholdene.