Med 19 mot 8 stemmer vedtok kommunestyret i Røros å fortsette arbeidet med bompengefinansiert utbygging av fylkesvei 30. Det er den såkalte tiltakspakke 5 , som innebærer 4 bomstasjoner på strekningen mellom Støren og Røros, som ble vedtatt.

–Finnes ikke alternativ

Mange av lokalpolitikerne uttrykte at bompengefinansiering av veien ikke er noe de ønsker, men at det per i dag ikke finnes noe alternativ.

Varaordfører Christian Elgaaen er en av de som har tvilt seg til til å fortsette arbeidet med veien.

– Det finnes ikke noe reelt alternativ. Vi gjør dette nå for å komme i gang og må samtidig jobbe for å få ned bompengekostnaden. Vi trenger en trygg og pålitelig vei mellom Røros og Støren, var blant argumentene varaordføreren brukte i debatten.

– Staten må ta en større del av kostnaden

To av de som stemte mot forslaget, var Hilde Fjorden og Oskar Tørres Lindstad, begge fra Arbeiderpartiet. Fjorden var også den eneste som stemte imot da saken ble behandlet i formannskapet.

Både Fjorden og Tørres Lindstad mener det offentlige må ta mye større ansvar for utbygging av hovedveiene:

Må være enige

For at arbeidet med utbyggingsplanene skal fortsette, så kreves det likelydende vedtak i alle de tre involverte kommunene.

19. oktober behandler kommunestyret i Holtålen denne saken og Midtre Gauldal har den på bordet dagen etter.