Statsforvalteren i Innlandet åpner tilsynssak mot Innlandet Fylkeskommune etter at 19 år gamle Peder Angel Langen Lundquist tok sitt eget liv 13. februar i år.

Han var da elev ved Nord-Østerdal videregående skole og mange mener han har vært utsatt for langvarig mobbing ved skolen.

Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Aasa Gjestvang, bekrefter at det er åpnet tilsynssak etter at at Statsforvalter har bedt om, og gått igjennom dokumentasjon fra Innlandet fylkeskommune og Nord-Østerdal videregående skole.

– Vi kommer til å gå grundig til verks og vi har mange kontrollspørsmål vi ser på. Men når vi fører tilsyn, så gjør vi det på systemnivå - vi ser ikke på enkeltsaker. Men det er klart at systemet vil jo vise om rettighetene til barn og unge blir ivaretatt.

På spørsmål om hendelsen med Peder er årsak til tilsynet, svarer Gjestvang følgende:

– Nei, egentlig så er det ikke det, men det er klart at den saken er en del av vår risiko- og sårbarhetsanalyse. Det at vi har bedt om dokumentasjon og går inn i det, er jo den enkeltsaken som gjør at vi åpner tilsyn. Men vi ser ikke på den enkeltsaken spesielt.

Foreldrene til Peder Angel har anmeldt skolen til politiet etter at sønnen tok sitt eget liv.

Hør intervju med utdanningsdirektør Aasa Gjestvang her: