Før generalforsamlingen torsdag var det usikkerhet rundt hvorvidt styreleder i Helseplattformen Helge Garåsen ville gå på to nye år i ledervervet.

Stilte plassen til disposisjon

I et intervju med Nea Radio sier Garåsen at han stilte styrelederplassen sin til disposisjon, og at han var åpen for at noen andre kunne overta. Valgkomitéen valgte å innstille Garåsen på topp.

Torsdag kveld ble det kjent at han nå har sagt ja til styreledervervet fram til 2025.

Onsdag var det styremøte i Helseplattformen. Der ble styret orientert om rapporten fra Helseplattformen, som blant annet sier at det er mest realistisk å utsette Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag til november neste år.

I rapporten skriver de blant annet at innføringsplanen som er lagt opp, er veldig stram, med lite tid avsatt til håndtering av feil og optimalisering.

Hør hele intervjuet med styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen, her:

Det nye styret i Helseplattformen AS består nå av:

  • Helge Magne Garåsen, styreleder (på valg i 2025)

  • Ingvill Kvernmo, nestleder (på valg i 2025) (Erstatter Anne Marie Barane)

  • Olaf Løberg, styremedlem (på valg i 2025)

  • Bjørn Inge Gustafsson, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Nils Kvernmo)

  • Marit Hermansen, styremedlem (på valg i 2025)

  • Terje Gårdsmoen, styremedlem (på valg i 2024)

  • Sidsel Nordhagen, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Torunn Austheim)

I tillegg sitter følgende i styret, valgt av ansatte i Helseplattformen AS:

  • Linda Evensen, styremedlem

  • Ørjan Gundersen, styremedlem

Generalforsamlingen godkjente samtidig årsberetning og årsregnskap Helseplattformen AS 2022.