– Det ble meget stor etterspørsel etter eierandelene i denne egenkapitalemisjonen. I denne emisjonen skulle det utstedes eierandeler på inntil 43 millioner og det ble tegnet/bestilt for over 66 millioner. 54% overtegning! Sammenlignet med andre egenkapitalemisjoner nasjonalt, er dette helt i toppen hva gjelder interesse og tegning, sier adm. banksjef Arne Martin Laukvik.

Banken utstedte egenkapitalbevis første gang i 2017. Eierne som har vært med fra starten, har vært veldig fornøyd med 8,0 % årlig utbytte – i alle år. Denne emisjonen var en fortrinnsrettsemisjon, dvs. at eierne pr. desember 2022 fikk tildelt 1 tegningsrett for hvert egenkapitalbevis de hadde. Tegningsrettene var omsettelige, slik at nye eiere også fikk mulighet. De aller fleste eierne som var med fra starten tegnet seg for nye eierandeler eller solgte tegningsrettene. For andre som da ønsket å bli medeier i lokalbanken, ble dette mulig ved å kjøpe tegningsretter.

– Forretningsideen til Hegra Sparebank er fortsatt å være lokal, til stede og levende engasjert i utviklingen av vår region. Banken opplever fortsatt sterk etterspørsel etter sine tjenester i lokalmarkedet og har som målsetting å være en betydelig aktør for betjening av både lokalt næringsliv og privatmarked, sier Laukvik videre.

Eksisterende og nye eiere har i følge banksjefen sterk tro på forretningskonseptet og bankens kjerneverdier som nær – trygg og kompetent er viktigere enn noen gang.

– Folk liker folk… og i denne sammenhengen det hver og en av medarbeiderne står for. Både kundene og eierne gir gode tilbakemeldinger på at det er åpne dører og tilgang til godt kvalifiserte medarbeidere innen flere fagområder, avslutter Laukvik.