– Farenivået økes etter vedvarende oppholdsvær i over to uker. Det er nå lokal stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet inntil det kommer nedbør av betydning, heter det i varselet på varsom.no

Varselet gjelder fra i dag til onsdags morgen.

I varselet skriver de at vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

De råder publikum til å være svært forsiktig med åpen ild, og å følge lokale myndigheters instruksjoner.

– Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det videre.