Så er det klart: Kulturrådets ærespris for 2022 går til sørsamiske språkarbeidere.

- Vi gratulerer de ivrige språkmedarbeidere som daglig utvikler sørsamisk språk. Med denne æresprisen som er 600 000 kroner, så kommer prisen til stor nytte for Saemien Sijte, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

- De sørsamiske språkarbeidere har jobbet svært godt med å holde språket i live. De har systematisk og strategisk arbeidet sammen for at det sørsamiske språket i dag skal være mer synlig offentlig. Mange av de som har jobbet med språket, de har gjort det på frivillig basis. Språkmedarbeidere har sett at det er stort behov og også viktig for dem å få til gode resultater med språkrevitalisering. De har satt mange krefter i sving for å arbeide med språket, men også for at barn skal få undervisning på sørsamisk.

- Sametinget mener det er viktig at Saemien Sijte får denne anerkjennelsen og en betydelig pengesum til å fortsette det viktige arbeidet sammen med språksentrene.

På norsk side av Sápmi er Gïelem Nastedh Snåsa, Gielearnie Røyrvik, Aajege Røros og Sijti Jargne Hattfjelldal språksentre som får støtte fra Sametinget.