– På industrisiden ser vi at det er langs kysten at dette forbruket kommer. Det gjelder blant annet ny batterifabrikk i Orkanger, hydrogenproduksjon på Fosen, elektrifisering av Draugen-feltet i Nordsjøen og industrietablering på Skogn, sier konserdirektør for nett i Statkraft Elisabeth V. Vardheim til Nea Radio. Hun legger til at det er mange av de nye etableringene som hun ikke kan fortelle om av forretnings hensyn.

Økt forbruk vil gi dyrere strømpriser sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim. Foto: Statnett.

– Vi kan ikke nødvendigvis gå i detaljer på alle søknader vi får, fordi det er markedssensitiv informasjon. Vi må behandle enkeltsøknadene konfidensielt, sier hun.

Tredobler forbruket

I Statnett sin rapport som de publiserte før jul kommer det frem at ny industri vil bidra til en tredobling av forbruket i Trøndelag og Møre og Romsdal de neste årene. 5000 Megawatt er det nye forbruket. Draugen feltet tar 80 MW.

I samme periode legges det opp til 300 MW ny produksjon. Da må resten av strømmen til regionen hentes via import. Det fører til samme situasjon som før jul i Trøndelag med høye strømpriser. Dette bekrefter Vardheim.

– Isolert sett vil en økning i forbruket gi høyere pris. Men prisen vil også påvirkes av utviklingen i andre deler av Norge og i land rundt oss, sier hun videre.

Når vi vet at i Nordland så legges det opp til en dobling av dagens forbruk i årene som kommer, så er det naturlig å tro at den samme tendensen gjelder både sør i Norge, i Sverige og i andre land i Europa som påvirker prisene hos oss. Dermed blir det høyere strømpriser i Trøndelag.

Mye vingling

Industri- og Næringspartiet ble stiftet fordi de var uenige i energipolitikken som ble ført i Norge. Først og fremst med olje- og gassnæringa men også i forhold til industri generelt.

Årsaken til det kraftunderskuddet som er i Midt-Norge i dag, og som vil forverre seg i de neste årene, kommer av at det i Trøndelag har det vært mye vingling i kraftpolitikken. Det sier Gunnar Hofstad fra INP Trøndelag.

Gunnar Hofstad fra INP-Trøndelag vil se konkret handling og ikke vingling i strømpolitikken. Foto: Privat.

Han har lest Statnett sin rapport fra desember som sier at vi går mot et stort kraftunderskudd i fylket.

– Det er ikke nok å bygge overføringskabler, vi må bygge kraftproduksjon og vi må se på hvordan vi kan effektivisere eksisterende vannkraft, legger han til.

Hør intervjuet med konserndirektør Vardheim her:

Hør intervjuet med Gunnar Hofstad her: