- Ja, vi falt mellom stolene når det gjelder de ordinære statlige kompensasjonsordningene, forteller daglig leder Ole T. Hofstad. - Det har sammenheng med at vi arrangeres hvert tredje år og samtidig ikke har faste ansatte og vesentlige faste kostnader. Vi var likevel avhengige av alle inntektene fra arrangementet i år, for å kunne gjøre opp for oss og for å bygge neste messe i 2023.

Hofstad legger ikke skjul på at det var både trist og bittert å måtte avlyse Agrisjå 2020.

- Vi øynet et rekordarrangement. Lenge før påmeldingsfristen hadde vi alle landets viktigste traktor- og maskinaktører på plass, og vi regnet også denne gang over 300 utstillere når fristen var ute.

Hofstad forteller at arrangørkontoret var i ferd med å sende ut deltakerfakturaer på over fire millioner kroner da pandemialarmen gikk.

- Vi hadde en stund forhåpninger om at dette ville gå over i løpet av sommeren, eller at det skulle gå an å arrangere med visse restriksjoner, men dette viste seg ikke å være mulig. Dermed ble selskapet straks insolvent. Driftskapital var brukt opp, og vi ble heller ikke i stand til å innfri forpliktelsene i samband med låneopptak.

Hofstad håper nå at departementet og statsråd Bollestad vil komme arrangørene i møte.

- Det har vært kontakt med statsråden, og vi legger ikke skjul på at kompensasjonsstøtten på vel 11 millioner til Dyrsku’n i Seljord, også skulle tilsi støtte til Agrisjå og en del andre mat- og landbruksarrangement rundt om som ikke passet inn i de ordinære ordningene.

Landbruksmessa Agrisjå eies av arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS, og inngår i det såkalte messetriangelet, sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk i Lillestrøm. Felles for disse arrangementene er å være årets nasjonale fagmesse for landbruket, altså har alle disse tre messene et intervall på tre år. Derfor arrangeres neste Agrisjå i 2023.

Agrisjå er med årene blitt en betydelig arena der bønder fra sør og nord møtes for faglig påfyll, få innblikk i siste nytt når det gjelder maskiner, utstyr og tjenester for landbruket og kanskje gjøre et godt kjøp med det samme.

Agrisjå skiller seg fra Agroteknikk og Agrovisjon ved å være en bred publikumsopplevelse i tillegg til fagmesse. Dette skyldes at arrangementet avholdes ute i det fri, som innebærer muligheter for husdyrutstillinger, oppvisninger og aktiviteter for uten demonstrasjoner av maskiner og utstyr.

Agrisjå sitt område for lokalmat-aktører er stadig blitt utvidet, og Agrisjå 2020 skulle bli et rekordår også når det gjelder dette feltet.