Hessjøgruva AS har søkt Holtålen kommunes næringsfond om 80.000 kroner i støtte for å kunne opprettholde aktiviteten i 2020. Utbetalingene fra det britiske selskapet North Atlantic Minerals (NAML) har stoppet opp. Britene har de siste årene betalt for å ha enerett på å drive undersøkelser av malmforekomsten i Hessjøfeltet.

– Av forskjellige årsaker så har det blitt vanskelig for dem å fortsette den avtalen, og nå med koronaen så skjønner jo alle at det er enda vanskeligere å skaffe finansiering for den typen selskap. Derfor så har vi da i dialog med vår eier fremmet en søknad som vi håper at kommunen vil behandlet og stå vennligstilt til, forklarer Gudbrand Rognes, styreleder i Hessjøgruva AS.

Den eieren er forøvrig også Holtålen kommune.

Maner til tålmodighet

Hessjøgruva AS ble etablert i 2011. Men styreleder Rognes maner til fortsatt tålmodighet, og har fremdeles tro på at det kan bli realisert gruvedrift i Hessjøfeltet på lang sikt, uten å kunne si noe mer konkret om når.

SØKER KOMMUNAL STØTTE: Hessjøgruva AS, her ved styreleder Gudbrand Rognes. Foto: Nils Kåre Nesvold

– Nei, det er veldig vanskelig å gi et estimat. Vi kan jo se til noen andre gruveprosjekter i Norge. Blant annet Nussir i Finnmark og i tillegg et prosjekt i det gamle Sogn og Fjordane fylke som har tatt veldig mange år komme seg gjennom mølla med plan- og bygningslov, osv. På tross av at de har hatt lovende prospekter og delvis investorer. Så jeg tror ikke jeg kan si noe annet enn at det er langsiktig, som sagt, konstaterer Rognes, før han legger til:

– Men hvis man gir opp så kommer man i hvert fall ingen vei. Så det er viktig å holde på og bygge sten på sten.

– Den tid, den sorg

På spørsmål om hva selskapets plan er dersom søknaden skulle bli avslått, velger styrelederen å ikke ta sorgene på forskudd.

– Det må vi eventuelt ta med Holtålen kommune som eier, dersom den blir avslått. Jeg tror vi får si den tid, den sorg.

Hessjøgruva AS hadde i 2019 driftskostnader pålydende 91.449 kroner. Resultatet ble et underskudd på 32.245 kroner. Balansen i selskapet viser en egenkapital på 594.643 kroner.

Hør hele intervjuet med Gudbrand Rognes her: