Kommunestyret vedtok torsdag kveld at kommunen skal inngå avtale med best rangerte tilbyder, ut fra tildelingskriterier i konkurransen, på bygging av Øverhagaen Bo -helse og velferdssenter. Det ble vedtatt mot fire stemmer. Venstre og Høyre stemte imot innstillingen.

Tre leverandører leverte tilbud: Skanska AS, Ruta AS, Hent AS.

Hvilken entreprenør som er valgt, er hemmelig til karenstiden på ti dager er utløpt, eller etter eventuelle klager er sluttbehandlet. Kontraktsummen er også hemmelig frem til da.

Øverhagaen bo- helse og velferdssenter skal bygges i to trinn. Det første byggetrinnet skal være ferdig til å overtas av byggherre i august 2020.

Sykehjemsdrifta flyttes da over til det nye bygget, og det gamle sykehjemmet rives. Deretter settes byggetrinn to i gang. I perioden hvor byggetrinn to gjennomføres må disse funksjonene etableres i midlertidige lokaler: hjemmetjenesten, fysioterapeuter, ergoterapeut, forvaltningskontor, dagsenter og kapell/bårerom.

Hele byggeprosjektet forventes å være ferdig til årsskiftet 2021/2022.

Det nye bygget har et bruttoareal på drøyt 9000 kvadratmeter. Dagens sykehjem er på 5.000 kvadratmeter. Det nye blir altså nesten dobbelt så stort som dagens. Samtidig er det viktig å påpeke at beboerrommene vil bli dobbelt så store som dagens beboerrom, og at det bygges mange funksjoner som dagens sykehjem ikke har.