General Carl Gustaf Armfeldts trekiste har kommet til Tydal.

På 705 Senteret har dermed den lokale karolinerkomiteen lykkes med å skaffe til veie enda et verdifullt stykke fra karolinerhistorien.

Marta og Ole Hagemo, som eier den historiske kista, var til stede på 705 Senteret fredag.

Historiefortelleren Hans Olav Løkken skriver:

........Det du hittil her har lest er en fingert historie, men trolig med en viss sannhetsgehalt - bygd på en tradisjonsfortelling fra Øvre Gjervan som rett og slett sier at den kista som befinner seg på gården den dag i dag er likkista til selveste general Armfeldt fra felttoget i 1718, og at to svensker ble drept og gravlagt av nordmenn i nærheten av gården. Armfeldt overlevde felttoget. Hvorvidt det er sammenheng mellom disse to drepte ”svenskene” og at kista kom til gårds, er ikke usannsynelig. I følge Reidar Korstad, som har viet omtrent et helt liv til undersøkelser rundt Armfeldts felttog, og derigjennom vår fremste lokale ekspert, så var det militærmusiker Olav Øverkil som i sine unge år hadde møtt en eldre hæroffiser som kunne fortelle at kista til Armfeldt befant seg på en gård ved Jonsvatnet. Reidar Korstad forteller meg en vakker maikveld i 2007 at han gjennom kilder i København har kommet frem til at målene på kista stemmer overens med høyden (lengden) til Armfeldt.

Videre forteller Korstad at det er helt logisk at svenskene til stadighet ble overrasket av norske stridspatruljer, som slo til der svenskene var svakest. At bærere flyktet og satte igjen kista, er helt naturlig. Men hvorfor beordret ikke generalen søk etter kista? Trolig som en følge av hans usikkerhet for kampmoralen. På dette tidspunktet tålte ikke Armfeldt flere falne. Et raid mot norske geriljasoldater og bakholdsmenn, ville bli for krevende. Armfeldt hadde nok med sin utålmodige konge, en hissig de la Barre og sultne og utslitte soldater. Han kunne ikke sette sin egen forfengelighet foran disse. Nå stod han ved målet. Kun Nidelva skilte ham fra seier. Kista hadde på dette tidspunktet ingen betydning for generalen. Ut i fra hva vi vet hva som skjedde, var det nære på senere at han fikk bruk for sin kiste, men da var felttoget for langt unna og i fullstendig oppløsning. Kanskje hadde han på det tidspunktet fått seg ei ny kiste?

Les hele historia her: http://historiefortelleren.no/wp-content/uploads/PDF/Kriger/1718-Kista-til-general-Armfeldt.pdf

Frode Lindgjerdet, Rustkammeret Trondheim, skriver dette:

Kan det virkelig stemme at likkista som general Carl Gustav Armfeldt hadde med seg i 1718, fortsatt befinner seg på stabburet på Øver-Jervan?

På Stabburet på gården Øver-Jervan ved Jonsvatnet er det oppbevart en kiste med følgende tekst gravert inn på en metallplate:

«Etter opplysninger fra kaptein Reidar Korstad, Stjørdal 1984, har vi fått denne beretning: En militær musiker, Olav Øverkil, hadde i sine unge år truffet en eldre hæroffiser som hadde denne historien om kista til Armfeldt og at den skulle finnes på en gård ved Jonsvatnet. Hærførere brukte den gang å ha med seg svøp og kiste. Armfeldt’s forsyningstræn, som lå her hadde med seg kista. De ble overrasket av en norsk stridspatrulje. Svenskene flyktet og satte den igjen. Det går også sagn om at to svenske soldater skulle ha blitt skutt på Storsveekra, og det er sannsynlig at det hører med til denne historien.»

Kista er sekskantet, noe som var vanlig på likkister på 1700-tallet. I 2011 gjorde dendrokronolog Terje Thun fra NTNU Vitenskapsmuseet et forsøk på å datere kisten. Men treet har trolig vokst høyt over havet for ringene er så tette at det var umulig å få noen sikker datering. Han kunne også konstatere at den er lagd av furu, ikke eik som mange lokalhistorikere har hevdet. Trolig er det kjerneved av malmfuru som med årene har mørknet så mye at det ligner på eik, både i farge og hardhet. Forbi gården går det også en gammel ferdselsåre fra Hommelvik mot Trondheim som også karolinerne kan ha benyttet.