Nå får 45 kommuner, fem fylkeskommuner og fire friskoler støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisningen. – Vi trenger flere lærere som vil lære seg programmering, og lærere som allerede har lært seg programmering må ha utstyr til å kunne undervise elevene også. Nå får vi til et løft for programmering i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tre trønderske kommuner

Meråker kommune får 90.000 kroner, Skaun kommune får 140.691 kroner og Ørland kommune får 250.000 kroner, heter det i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg får Trøndelag fylkeskommune 478.755 kroner fra den samme potten.

Den teknologiske skolesekken

Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

Midlene kommer fra den 5-årige satsingen Den teknologiske skolesekken, som har som mål at elevene skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering – og tilgang til gode digitale læremidler.

De som ikke får støtte i år, kan søke om tilskudd de fire neste årene.

– Det er et godt tegn at mange har begynt å forberede seg på de nye læreplanene som trer i kraft i 2020. Antallet søknader tyder på at mange skoleeiere har fått med seg at programmering skal inn i fagene, sier Sanner.

Den teknologiske skolesekken skal også bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet, gjennom blant annet tilskudd til utvikling og innkjøp av digitale læremidler.

Viktig for fremtiden

Når læreplanene skal fornyes blir det også behov for å fornye læremidlene.

– Dagens barn og unge skal ikke bare bli i stand til å bruke digitale verktøy og henge med på utviklingen. De skal bli i stand til å lede utviklingen videre. Men da er det også viktig at det utvikles smarte, innovative digitale læremidler til fagfornyelsen, sier Sanner.