Totalt er det nå 26 personer som er bekreftet smittet i det pågående utbruddet. Videre skriver kommuen at det er snakk om tre nærkontakter av personer som er bekreftet smittet, samt én som mest sannsynlig har blitt smittet uten å være nærkontakt.

Ikke uventet

At noen blir smittet uten å være nærkontakt er ikke uventet, står det på hjemmesiden, samtidig som det presiseres at det fortsatt er viktig å følge anbefalingene om å holde avstand også fremover.

Omtrent 500 personer er fortsatt i smittekarantene, men mange har nå kommet ut av ventekarantenen etter at nærkontakter har testet negativt, skriver kommunen.

Smitteårsaken

Videre skriver kommunen at de tror de kan ha funnet smittekilden til utbruddet. Tilbakemeldingen fra mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs hospital viser at det er en California-mutasjon som herjer i Midtre Gauldal, noe som er samme type som Steinkjer kjemper mot. Smittesporere i kommunen har funnet en mulig forbindelse mellom utbruddene i de to kommunene.

Skryter av innbyggerne

Fra og med 14. april til og med 16. april har omtrent 700 personer testet seg i Midtre Gauldal. Kommunen er meget fornøyd med at innbyggerne tar utbruddet på alvor og tester seg for å bidra til å finne smitte, og skriver i tillegg at innbyggerne også er flinke til å bidra til smittesporing.