- Takket være framsynte eiere, er arrangørselskapet stablet på beina igjen etter økonomiske problemer etter avlysningen av landbruksmessa Agrisjå 2020 sist sommer. Nå kan vi rette blikket fram mot Agrisjå 2023, sier messeleder Ole T. Hofstad.

Det tok ikke lang tid før arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS fikk økonomiske problemer.

- Vi hadde jobbet med planlegging et års tid, og kassa var for det meste tom. Så måtte vi altså avlyse like før vi skulle fakturere utstillerne for plassavgift. Det var bittert, men det var ingen vei utenom, forteller Ole T. Hofstad.

Kompensasjonsstøtten strekker ikke til

Styreleder Jan-Yngvar Kiel i arrangørselskapet framholder at det etter hvert viste seg at kompensasjonsstøtten ikke ville strekke til og at det var nødvendig med en oppkapitalisering av selskapet.

- Trøndersk Landbruk AS har eiere som er genuint interessert i at Agrisjå skal bestå, og som ser hvilken betydning arrangementet har for landbruket og bygdenæringene. Vi setter derfor stor pris på viljen som er utvist når det gjelder å få tilført selskapet frisk kapital.

Agrisjå inngår i det såkalte messetriangelet sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk i Lillestrøm. I en turnus arrangeres alle hvert tredje år. Agrisjå 2017 ble en suksess på det nye messeområdet på Frigården. Messeleder Hofstad framholder at flyttingen fra Stjørdal sentrum til Frigården medførte store kostnader og at selskapet var avhengig av et vellykket arrangement i 2020.

- Så da vi måtte avlyse ble kassa fort tom og vi måtte hive oss rundt, sier han.

Handlet raskt

Styreleder Kiel forteller at styret ganske raskt skisserte et løp for løsning som ble forelagt kreditorer og eiere.

- Det var jo en prosess som tok sin tid, men takket være tålmodige kreditorer og ansvarsbevisste eiere klarte vi å få inn tilstrekkelig kapital til å gjøre opp for oss og ha nødvendig driftskapital, forteller styrelederen, som legger til at selskapet også er blitt tilgodesett med en del statlig kompensasjonsstøtte, samt kommunale og fylkeskommunale prosjektmidler, og at selskapet med dette skal være tilstrekkelig rustet til å arrangere nye messer.

Usikker på normal drift

Som så mange andre, er frontfigurene i Agrisjå usikre på hvor lang tid det vil ta før alt er på det normale når det gjelder store messer og arrangement.

- Usikkerheten rundt følgene av pandemien har også preget landbruksbransjen, men mye tyder på at optimismen er tilbake igjen. Uansett pandemisituasjon så må det jo produseres mat, og til det trengs maskiner og utstyr.

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med de store messene rundt om inneværende år, men både Kiel og Hofstad har god tro på at det meste vil være på skinner igjen i 2023, og at det vil være et stort behov for å være fysisk til stede på en landbruksmesse, og se det nyeste nytt innen maskiner og utstyr, og oppleve alt som skjer i samband med matproduksjon. De største eierne i arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS er Tine, Nortura, Allskog, Felleskjøpet Agri og Sør-Trøndelag Landbruksselskap. Sammen med Bondelaget og Småbrukerlaget, har disse nå bidratt til å sikre at Agrisjå kommer tilbake igjen som årets største fagmesse for landbruket i 2023.