Ledelsen ved Peder Morset folkehøgskole har i møte tirsdag 10. mars besluttet å gi permisjon til alle elever frem til 24.mars. Beslutningen ble foretatt i samråd med styre- og rådsleder. Beslutningen ble kunngjort for ansatte og elever på morgenen onsdag. Elevenes fravær vil bli betraktet som gyldig grunn og er godkjent av rektor.

Peder Morset folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole som ligger på nordsiden av Selbusjøen. Skolen har 66 elevplasser og 37 ansatte. Skolen skiller seg fra andre folkehøgskoler ved at ca 40 av elevene har en eller annen form for utviklingshemming.

Skolen er en internatskole med en vesentlig andel elever som vurderes å befinne seg i en risikoutsatt gruppe ved eventuell smitte av Koronaviruset. Beslutningen ble foretatt på bakgrunn av høy usikkerhet for utviklingen de neste ukene. «Føre-var» prinsippet legges til grunn.

Ansatte på skolen vil møte på jobb som normalt i perioden, men med individuelle tilpasninger.

Skolen prioriterer på formiddagen i dag dialog med elevenes foresatte og har utarbeidet en transportplan for hjemreise til elevene. Skolen vil tilrettelegge etter beste evne med å få elevene hjem ved bruk av skolens egne kjøretøy og dermed minimere bruk av offentlige kommunikasjonsmidler. Dette foregår i samråd med elevenes foresatte.

Skolen har opprettet en stab som ivaretar elever som må/ønsker å bli på skolen i gitte periode. Dette vurderes for hver enkelt elev. For de aktuelle elever og øvrige ansatte gjelder skolens interne hygiene- og smitteforebyggende tiltak som ble utarbeidet 05.03.2020. Tiltakene er under fortløpende vurdering. Det vil ikke bli gjennomført undervisning, men tilrettelegges for en meningsfullt hverdag.

Skolen har mandag 09.03.2020 kl 14:30 avlyst den planlagte skoleturen til Italia i perioden 24.april – 1.mai. Skolen har opprettet en stab som jobber med et lokalt alternativ til skoletur.

Som et grunnprinsipp følger skolen anbefalinger fra FHI, myndigheter og kommunen. Grunnet skolens særpreg av risikoutsatte elever har skolens ledelse kommet frem til beslutningen basert på en helhetlig vurdering med hensyn til elevenes og ansattes helse og velferdstilstand.

Det bemerkes at ingen av skolens elever og ansatte har påvist smitte av Koronaviruset. Skolen håper å gjenoppta ordinær undervisning tirsdag 24.03.2020. Planlagt reisedag for elevene er satt til 23.03.2020.

Ledelsen ved Peder Morset folkehøgskole